O nás

V ordinacích praktického lékaře pro děti a dorost, které pod hlavičkou ST. PLZ., s.r.o. vede ve Starém Plzenci a jeho širokém okolí MUDr. Hana Václavová, usilujeme dlouhodobě o poskytování té nejkvalitnější lékařské péče pro malé i dospívající pacienty.

Je pro nás důležité, abychom dětem i jejich rodičům poskytli maximální komfort i vstřícný přístup – i proto udržujeme kromě samotného Starého Plzence ordinace také v Nezvěsticích a Tymákově, aby žádný z našich pacientů nemusel za kvalitní péčí příliš daleko. Své ordinace vedeme v co možná přátelském duchu a snažíme se, aby kromě důsledné prevence i léčby nabízely pokaždé i něco navíc.

Své lékařské služby stavíme na oboustranné důvěře, kterou se snažíme podnítit širokou informovaností pacientů i lidským a chápajícím vztahem k nim. Věříme, že kvalitu lékařské péče ovlivňuje i celá řada jiných faktorů než je promyšlená a účinná léčba, a proto chceme, abyste se v našich ordinacích cítili co nejlépe a mohli ji navštěvovat bez nejmenších obav.

V ordinacích nabízíme všechny standardní služby praktického lékaře pro děti a dorost. Spadá sem nejen péče o širokou škálu dětských problémů a onemocnění, ale i velmi důkladná preventivní vyšetření, očkování, poradenství rodičům a dlouhá řada doplňkových služeb. V ordinacích jsme vybaveni všemi dostupnými moderními diagnostickými nástroji, abychom se ujistili o tom, že příčinu zdravotních potíží dětí identifikujeme zcela správně a budeme jim tak schopni nastavit léčbu, která povahu choroby co nejlépe reflektuje.

Mnoho jednodušších testů provádíme v ordinaci na počkání a tam, kde přesná diagnostika uniká prostředkům, které máme k dispozici, spolupracujeme s kvalifikovanými lékařskými specialisty. Spoustu onemocnění se nám přitom daří podchytit díky pečlivým preventivním vyšetřením, na která dětští pacienti především v prvních několika letech života docházejí velmi často. Jejich obsah přizpůsobujeme věku i individuálním potřebám dětí, některé prvky ale zůstávají napříč věkem dítěte stejné – třeba ty, pomocí kterých můžeme vyhodnotit správnost vývoje a růstu nebo fungování smyslových orgánů dítěte.

Nezbytnou součástí prevence jsou v naší ordinaci i četná očkování, z nichž několik absolvují všechny děti povinně. Je pro nás důležité soustavně informovat rodiče o jejich povinnostech v tomto smyslu a pomáhat jim se v nich orientovat – a stejně tak jim rádi kdykoli poskytneme kvalitní poradenství na téma zdraví jejich dětí.

Péči o dětské pacienty se v ordinaci ve Starém Plzenci věnujeme třicet let. Díky své praxi máme široký přehled o oboru a dokážeme tak Vám a Vašim dětem pomoci i v neobvyklých nebo nečekaných situacích. Zkuste nám zavolat a objednat si v některé z našich ordinací svou první návštěvu!

S kým se potkáte v ordinaci:

  • Hana Václavová
  • Eva Vůchová – sestřička

V případě nepřítomnosti nás zastupuje ordinace MUDr. Preslové ve Štěnovicích.

Ordinační hodiny:

STARÝ PLZENEC NEZVĚSTICE TYMÁKOV
Pondělí

8:00 – 11:00 pro nemocné

11:15 – 12:30 pro zdravé

15:00 – 17:00 pro pracující

13:00 – 14:00
Úterý

8:00 – 11:00 pro nemocné

11:15 – 12:30 pro zdravé

14:00 – 15:00 13:00 – 13:45
Středa

8:00 – 11:00 pro nemocné

11:15 – 13:00 pro zdravé

14:00 – 15:00
Čtvrtek

8:00 – 11:00 pro nemocné

11:15 – 13:00 pro zdravé

14:00 – 16:00
Pátek

8:00 – 12:00 pro nemocné

12:30 – 14:30 pro zdravé

Smluvní pojišťovny:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)